О О О   " Ц Е Н Т Р   С И Н Е Р Г И И   Н О В А Ц И Й "  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
     
 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИБОР"

ул. Академика Проскуры 1, корпус 45, Харьков, Харьковская обл., 61085

ОКПО 00481324

http://tochmed.com.ua, e-mail: info@tochmed.com.ua

 

 
     
ООО "ЦСН" +3 8 (057) 760-31-71